ORGANITZACIÓ AFA

L’Assemblea general de l’AFA és l’òrgan suprem de l’associació i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim un cop a l’any.

L’Assemblea elegeix la Junta Directiva que és qui porta endavant les activitats de l’AFA durant tot l’any.

La Junta Directiva és l’òrgan executiu. Els càrrecs són voluntaris i no remunerats. Formalment, segons els estatuts, està formada per tres càrrecs: president/a, secretari/a i tresorer/a.

En la pràctica, des del curs 2017-18 hem començat a treballar amb equips de dos persones per càrrec: un equip de presidència, un equip de secretaria i un equip de tresoreria. A més, hi ha diverses vocalies que s’encarreguen de temes específics: web i comunicació, extraescolars, llibres, reivindicativa, aprenentatges-escola de famílies, coordinació districte… La Junta es reuneix mensualment.

Animem a totes les famílies a participar activament en l’AFA formant part d’alguna de les comissions de treball que tenim en marxa, creant-ne alguna nova que li generi interès o assistint a les reunions que la Junta convoca amb caràcter obert periòdicament.