CONTACTE

Per contactar amb l’AFA del PdG:

  • Presencialment de dilluns a dijous de 17:00 a 19:30 hores a l’oficina de l’AFA.
  • Per telèfon 933 478 118 dintre dels mateixos dies i horari que presencialment.
  • Pots dirigir-te a nosaltres durant l’horari que el centre roman obert mitjançant la bústia de l’AFA que hi ha ubicada al centre.
  • Mitjançant correu electrònic a l’addreça: info@afapdg.cat

Tens alguna proposta/petició a fer-nos?

Formulari de contacte