BENVINGUDES I BENVINGUTS!

BENVINGUDES, BENVINGUTS A LA NOVA WEB DE L’AFA PRíNCEP DE GIRONA!

(PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ)

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Institut Príncep de Girona és una entitat sense ànim de lucre que agrupa famílies d’alumnes amb l’objectiu d’enfortir la comunitat educativa del centre. Tracta de promoure i garantir una comunicació i relació fluida entre els seus tres pilars bàsics (centre, alumnat, i famílies) a fi d’assolir un bon ensenyament de qualitat i una formació integral de l’alumnat.

En concret, assumim les següents funcions:

 • Constituir l’AFA com un espai de trobada entre les famílies i fomentar la seva integració en la comunitat educativa canalitzant la seva participació.
 • Facilitar la comunicació amb el centre educatiu a través de reunions periòdiques amb la direcció del centre.
 • Participar en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar.
 • Administrar i gestionar els recursos que aporten els socis.
 • Facilitar tot un ventall de serveis i activitats per l’alumnat fora de l’horari lectiu.

Entre les activitats que desenvolupem hi ha:

 • Col·laborar en l’organització de les festes i activitats que realitza
  el centre (Carnaval, Sant Jordi, festa de l’esport, esquiada).
 • Col·laborar en la millora del centre educatiu (instal·lacions, equipament, activitats acadèmiques), contribuint-hi de diferents formes.
 • Coordinar les activitats extraescolars.
 • Posar a l’abast dels alumnes un espai on poder anar a estudiar o trobar-se per realitzar treballs.
 • Coordinar classes de reforç.
 • Organitzar el mercat de compra-venda de llibres de segona ma.
 • Cercar descomptes per la compra de llibres nous.
 • Obsequiar una agenda a principi de curs.
 • Col·laborar en les festes de benvinguda i comiat dels alumnes.
 • Participar en un projecte comú amb altres centres de l’Escola Oficial d’Idiomes. Estudis reconeguts pel Departament d’ensenyament de la Generalitat. Cursos d’anglès quadrimestrals (preparació per l’examen oficial intermedi o avançat), anuals o intensius al juliol.
  Amb un preu a l’abast de totes les famílies!
 • Coordinar-nos amb altres AFA a fi d’augmentar l’oferta d’activitats extraescolars assequibles per l’alumnat del centre.